Logo Koepelvoorst

De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur gemeente Voorst geeft in onderstaande presentaie haar missie, visie, strategie en doelstellingen weer.
(klik op de link!)

Missie – Visie- Strategie - Doelen


Koepelavond 28-10-2014

Presentatie Koepelavond

Artikel Voorster Nieuws Koepelavond


Tarieven verhuur per lokatie:

Tarieven


Algemene Huisregels Koepel
Om voor nu en de toekomst de faciliteiten voor haar gebruikers op peil te houden heeft de Koepel voor haar accommodaties een aantal huisregels opgesteld waaraan alle gebruikers en bezoekers zich dienen te houden. Deze huisregels hangen op alle locaties op strategische plekken zodat een ieder hiervan op de hoogte kan zijn. U kunt deze huisregels nalezen door op onderstaande link te klikken:

Algemene Huisregels Koepel

Reglement verhuur en gebruik gebouwen en ruimten Koepel

Nota Sport- en Beweegbeleid

Statuten Koepel per 2016

Besluitenlijst Koepel per 25-09-2015
 
Jaarrekening 2015
 
Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

 

twitter facebook agenda logo  0002 logo Voorst Actief